خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۹/۰۴/۰۴ ۰۲:۰۲
شناسه خبر : 64164

واحدهای برتر استانی حوزه صنعت معدن تجارت سیریک تجلیل شدند

در آئینی با حضور عباسی معاون فرماندار شهرستان سیریک از محمد کریمی رئیس اداره صمت شهرستان ، یوسف حسینی پور رئیس اتاق اصناف ، محراب حاج حسینی اتحادیه برتر استانی و محمد طاهری دبیر کمیسیون برتر استانی در محل دفتر فرماندار شهرستان تقدیر و قدر دانی بعمل آمد. ...

به گزارش آذینی ،