خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
21/04/30 03:35
شناسه خبر : 67508

*ملاقات مردمی فرماندار شهرستان سیریک با مردم برگزار شد*

ملاقات عمومی مردم با احمد جمالدینی فرماندار شهرستان سیریک برگزار شد ...

به گزارش آذینی، *یکی از اولویت های مقام عالی شهرستان پاسخگویی مسئولانه با حفظ تکریم جایگاه ارباب رجوع است که در این راستا دیدارهای چهره به چهره احمد جمالدینی فرماندار شهرستان سیریک با مردم سطح روستاها و شهرهای شهرستان به منظور رسیدگی به درخواست ها، مسائل و مشکلات برگزار شد*

* ، *در راستای دیدار چهره به چهره و پاسخ به مطالبات مردم دیدار عمومی احمد جمالدینی فرماندار شهرستان سیریک که سه شنبه های هر هفته باهدف رسیدگی به مسائل ومشکلات عموم مراجعین برگزار میشود سه شنبه امروز نیز برگزارشد.