خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/09/12 02:05
شناسه خبر : 65430

سرکشی فرماندار سیریک از خانواده های دانش آموزان بی بضاعت شهرستان

احمد جمالدینی فرماندار شهرستان سیریک به همراه محمد ظاهری ادیب مدیر آموزش و پرورش از خانواده های دانش آموزان بی بضاعت روستای گدو شهرستان سیریک عیادت و سرکشی کردند. ...

به گزارش آذینی ، هنوز متاسفانه در جامعه فعلی علی رغم  همه پیشرفت ها و توسعه جوامع بشری و ارتقای سطح زندگی خانواده ها برخی خانواده ها در گوشه و کنار برخی روستاهای محروم و نه چندان دور شهرستان سیریک هستند که به سختی زندگی می کنند و در تامین مایحتاج حداقل های زندگی خود عاجز و ناتوانند و می طلبد از خیرین بزرگوار و نیک اندیش که همواره در روزهای سخت و شیرین جامعه به یاری بسیاری از خانواده ها و جامعه پرداختند امروز نیز با دستان سخاوتمند و پر مهر خویش سایه مهر و محبیت و عشق به زندگی برای برخی از فرزندان و خانواده های این شهرستان مساعدت نمایند.

متاسفانه برخی موارد در بازدیدها و سرکشی ها به صحنه ها و لحظات سختی برخورد و مشاهده می کنید که هم قلم از نوشتن و هم دوربین از گرفتم عکس و فیلم عاجز و ناتوان است و امیدواریم انشالله همه با یکدیگر برای کمک به دانش آموزان و خانوادهای بی بضاعت به اندازه وسع و توان خود آستین همت بالا بزنیم و ریشه فقر و تنگ  دستی در جامعه خویش ریشه کن کنیم.