خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۸/۰۸/۰۹ ۰۱:۰۲
شناسه خبر : 59975

دستاورد سفر ناجی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری هرمزگان به سیریک

به گزارش آذینی ، ...

به گزارش آذینی ،