خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
21/11/20 06:32
شناسه خبر : 68167

*بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی بخش بمانی از روستای دودر*

اعضای شورای بخش بمانی با هدف هم اندیشی و بررسی مسائل ومشکلات روستاهای بخش از روستای دودر بازدید نموده و با همراهی روحانی مستقر در روستا، دهیار واعضای شورای اسلامی روستا به بررسی مسائل ومشکلات این روستا پرداختند. ...

به گزارش آذینی ، اعضای شورای بخش بمانی با هدف هم اندیشی و بررسی مسائل ومشکلات روستاهای بخش از روستای دودر بازدید نموده و با همراهی روحانی مستقر در روستا، دهیار واعضای شورای اسلامی روستا به بررسی مسائل ومشکلات این روستا پرداختند.*

، اعضای شورای بخش بمانی با هدف هم اندیشی و بررسی مسائل ومشکلات روستاهای بخش از روستای دودر بازدید نموده و با همراهی روحانی مستقر در روستا، دهیار واعضای شورای اسلامی روستا به بررسی مسائل ومشکلات این روستا پرداختند.

*توسعه واصلاح شبکه داخلی آب روستا، توسعه شبکه داخلی برق روستا و نصب ترانس جدید جهت رفع نوسانات موجود، تعویض تیرهای برق فرسوده، عدم آنتن دهی و پوشش خطوط تلفن، احداث فضای روباز ورزشی برای استفاده نوجوانان وجوانان ،جانمایی و واگذاری اراضی در قالب شهرک مسکونی به اهالی روستا جهت ساخت وساز منزل مسکونی* از عمده مسائل ومشکلاتی بود که در این بازدید مطرح شد ومقرر گردید از طریق شورای اسلامی بخش به مسئولین مربوطه منعکس وپیگیریهای لازم صورت گیرد.